Logo

Szkolenie dla Rady, Zarządu i pracowników biura

Utworzono: piątek, 14, grudzień 2012 10:08
Odsłony: 2185

srzp2

W dniu 13 grudnia 2012 r. w Dworku w Brzeznej odbyło się szkolenie pn:Realizacja lokalnej strategii rozwoju dla obszaru LGD Brama Beskidu w kontekście założonych celów i wykonania zobowiązań zapisanych w umowie ramowej.”

Udział w nim wzięło 14 osób: Członkowie Rady, Zarządu i pracownicy biura LGD "Brama Beskidu."

GALERIA 

Szkolenie to miało na celu podniesienie kwalifikacji osób zaangażowanych w realizację LSR, a następnie sprawniejsze działania w jej wdrażaniu.

Podczas spotkania omówione zostały:

  1. Lokalna Strategia Rozwoju, Rada, Cele, Wskaźniki.
  2. Procedura naboru wniosków oraz wybór operacji do dofinansowania.
  3. Zobowiązania wynikające z umowy ramowej.
  4. Podsumowanie przeprowadzonych naborów w okresie 2009-2012
  5. Stopień realizacji osiągniętych wskaźników
  6. Plan kontroli LGD.
  7. Dyskusja.