Brama Beskidu

Switch to desktop Register Login

Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo!

W związku z koniecznością aktualizacji Kryteriów wyboru grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020, a także Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” rozpoczyna proces konsultacji społecznych.

Więcej informacji tutaj.