Brama Beskidu

Switch to desktop Register Login

Projekty realizowane i zrealizowane przez LGD Brama Beskidu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu ma na celu działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. W obecnym okresie programowania czyli od 2014 roku Stowarzyszenie realizuje określone przedsięwzięcia, które przyczyniają się do osiągnięcia założonych celów.

W obecnej chwili spośród wszystkich złożonych wniosków o przyznanie pomocy 22 beneficjentów  podpisało umowy o dofinansowanie. Są to osoby/podmioty, których wnioski zostały wybrane do dofinansowania przez Radę Stowarzyszenia a następnie przeszły pomyślnie kolejny etap oceny w Urzędzie Marszałkowskim.

Czytaj więcej tutaj.