Brama Beskidu

Switch to desktop Register Login

Wyniki rekrutacji uzupełniającej do projektu pn. „CIS – aktywnie i skutecznie”

logotypy cisssss

Informujemy, iż nabór uzupełniający do projektu pn. „CIS – aktywnie i skutecznie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi priorytetowej Region Spójny Społecznie Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 został zakończony.

Poniżej przedstawiamy listę rankingową kandydatów zakwalifikowanych do udziału w warsztacie gastronomicznym w ramach rekrutacji uzupełniającej.

Lista rankingowa – warsztat gastronomiczny – rekrutacja uzupełniająca