Logo

Informacja o X Posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu

Utworzono: wtorek, 03, kwiecień 2012 11:11
Odsłony: 2243
Wiceprzewodnicząca Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „BRAMA BESKIDU”
informuje, iż w dniu 11 kwietnia o godz. 16.00 odbędzie się X Posiedzenie Rady

w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu Przedmiotem posiedzenia będzie ocena wniosków
o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu "Małe projekty"

lista wniosków