Brama Beskidu

Switch to desktop Register Login

Wyniki naboru

WYNIKI NABORU !!!!!

W dniu 11 kwietnia 2012 Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu na X Posiedzeniu Rady zatwierdziła
listę rankingową  wybranych do dofinansowania wniosków 
o  przyznanie pomocy w ramach Działania  4.1/413 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla operacji
MAŁE PROJEKTY

Lista wybranych wniosków