Brama Beskidu

Switch to desktop Register Login

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „SIŁA KOMPETENCJI”

Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie Siła kompetencji realizowanego w ramach Podziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2019-30.06.2021.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

1.    ZWOLNIONE Z PRACY Z PRZYCZYN LEŻĄCYCH PO STRONIE PRACODAWCY, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

2.    Którym NIE ZOSTAŁA PRZEDŁUŻONA UMOWA O PRACE LUB ZLECENIE z przyczyn leżących po stronie pracodawcy

3.    Przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy

4.    Posiadające ubezpieczenie w KRUS lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS, chcących jednocześnie odejść z rolnictwa.

Czytaj więcej tutaj.