Brama Beskidu

Switch to desktop Register Login

Stowarzyszenie LGD Brama Beskidu ogłasza następujące nabory

Data publikacji: 08.11.2017 r.

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie LGD Brama Beskidu w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wzdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ogłasza następujące nabory wniosków o przyznanie pomocy:

Ogłoszenie o naborze nr 11/2017 - utworzenie nowego przedsiębiorstwa

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 12/2017 - utworzenie nowego przedsiębiorstwa o charakterze innowacyjnym

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 13/2017 - utworzenie nowego przedsiębiorstwa w sektorze turystyki i czasu wolnego

Ogłoszenie o naborze nr 14/2017 - utworzenie nowego przedsiębiorstwa przez osoby z grup defaworyzowanych

Zachęcamy do składania wniosków.