Brama Beskidu

Switch to desktop Register Login

Zaproszenie na XXVI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu

Zarząd Stowarzyszenia LGD "Brama Beskidu" serdecznie zaprasza na

XXVI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2017 roku

o godz. 16:00 w Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu

Zgodnie z § 22 pkt. 3 Statutu LGD drugi termin odbycia Walnego Zebrania
ustala się w dniu 28.04.2017 r. na godz. 16.15. 

 

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

  1. 1. Powitanie zebranych.
  2. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
  3. 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  4. 4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  5. 5. Rozpatrzenie wniosku Rady o zmianę kryteriów wyboru operacji i podjęcie stosownych uchwał.
  6. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu.
  7. 7. Przedstawienie zmian Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023.
  8. 8. Wolne wnioski i zakończenie.