Brama Beskidu

Switch to desktop Register Login

Zaproszenie na XXVII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu

Zarząd Stowarzyszenia LGD "Brama Beskidu" serdecznie zaprasza na

XXVII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

które odbędzie się w dniu 23 listopada 2017 roku

o godz. 16:15 w Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu

Zgodnie z § 22 pkt. 3 Statutu LGD drugi termin odbycia Walnego Zebrania
ustala się w dniu
23.11.2017 r. na godz. 16.30. 

 

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

1. Powitanie zebranych.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.

3. Stwierdzenie prawomocności obrad.

4. Przyjęcie porządku posiedzenia.

5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu osobowego Rady Programowej LGD Brama Beskidu na lata 2016 – 2020.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu.

8. Wolne wnioski i zakończenie.