Brama Beskidu

Switch to desktop Register Login

WYNIKI NABORÓW

W dniu 16.01.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków w ramach naborów nr 11/2017 oraz 14/2017.Poniżej prezentujemy wyniki przedmiotowej oceny z posiedzenia Rady:

11/2017 - utworzenie nowego przedsiębiorstwa

- Lista operacji uznanych za zgodne z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy i z LSR

- Lista operacji wybranych

14/2017 - utworzenie nowego przedsiębiorstwa przez osoby z grup defaworyzowanych

- Lista operacji uznanych za zgodne z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy i z LSR

- Lista operacji wybranych