Brama Beskidu

Switch to desktop Register Login

Rekrutacja uzupełniająca uczestników do projektu „CIS – aktywnie i skutecznie”

logotypy cisssss

 

Informujemy, iż trwa rekrutacja uzupełniająca do udziału w projekcie
pn.
„CIS – aktywnie i skutecznie”.

Serdecznie zapraszamy do udziału osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące na terenie powiatu nowosądeckiego lub miasta Nowego Sącza.

Szczegółowe informacje o projekcie, zasady i kryteria rekrutacji oraz obowiązki uczestników projektu zawiera Regulamin rekrutacji i uczestnictwa – do pobrania tutaj.

 

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania poniżej:

1)      Regulamin funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej

2)      Wniosek o skierowanie do CIS

3)      Zał. Nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

4)      Zał. Nr 2 – Oświadczenie kandydata o spełnianiu wymogów

5)      Zał. Nr 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

6)      Zał. Nr 4 – Oświadczenie o podjęciu zatrudnienia

7)      Zał. Nr 5 – Oświadczenie o uczestnictwie w projekcie

ZAPRASZAMY!