Brama Beskidu

Switch to desktop Register Login

XXIX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu

Dnia 26 czerwca 2019 roku w Powiatowej i Miejsko-Gminej Bibliotece Publicznej w Starym Sączu odbyło się XXIX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu. Pani Prezes Wioletta Derymacka przedstawiła sprawozdanie merytoryczno – finansowe z działalności Stowarzyszenia za rok 2018 r. Roczne sprawozdanie przedstawiła również Rada, którą reprezentował Przewodniczący – Pan Mariusz Karpierz oraz Komisja Rewizyjna, którą reprezentował Pan Sławomir Szczepaniak.

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej, na jej wniosek WZC udzieliło jednogłośnie Zarządowi absolutorium za rok 2018.

Podczas Walnego Zebrania Prezes Stowarzyszenia Pani Wioletta Derymacka przekazała włodarzom gmin albumy pn."Lokalni Twórcy z Bramy Beskidu" wydane przez Stowarzyszenie LGD Brama Beskidu w ramach zrealizowanej operacji własnej. 

Galeria zdjęć tutaj.