Brama Beskidu

Switch to desktop Register Login

WYNIKI NABORÓW

W dniu 30 sierpnia 2019r. odbyło się posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków w ramach naboru 4/2019.

Poniżej prezentujemy wyniki przedmiotowej oceny z posiedzenia Rady:

4/2019 - utworzenie nowego przedsiębiorstwa przez osoby z grup defaworyzowanych 

- Lista operacji uznanych za zgodne z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy i z LSR

- Lista operacji wybranych